Секција солиста на древним инструментима (двојенице, дипле)

стални је учесник на општинским зонским и покрајинским фестивалима фолклорних трaдиција, на Фестивалу „Своме роду и потомству“ у Бачкој Тополи.