Гусларска секција

редовно учествују на општинским зонским и покрајинским фестивалима фолклорних традиција, на фестивалу „Своме роду и потомству“ у Бачкој Тополи.

Стручни руководилац: народни гуслар Перо Вујовић