Девојачка изворна певачка група „Пивско око“

негује једногласно и двогласно певање. Традиционалне песме из Црне Горе и Србије спадају у њихов репертоар.

Од оснивања редовно учествује на општинским и зонским смотрама фолклорних традиција, а два пута је учествовала и на покрајинском фестивалу фолклорних традиција.

Вокални педагог: Проф Софија Патковић