Секције

У КУД-у је активно преко 250 аматера који делују у следећим секцијама:

Женска изворна певачка група

негује најстарији начин певања са подручја северног дела Црне Горе и источне Херцеговине. Карактеристика овог певања је други глас који „води“ песму. Текстови песама су верни давнашњој традицији.

Мушка изворна певачка група

негује најстарији начин певања са подручја северног дела Црне Горе и источне Херцеговине. Карактеристика овог певања је други глас који „води“ песму. Текстови песама су верни давнашњој традицији.

Секција обичајна

негује и чува од заборава обичаје северног дела Црне Горе, попут просидбе, свадбе у девојачкој кући, свадбе у кући младожење.

Девојачка изворна певачка група "Пивско око"

негује једногласно и двогласно певање. Традиционалне песме из Црне Горе и Србије спадају у њихов репертоар.

Гусларска секција

редовно учествују на општинским зонским и покрајинским фестивалима фолклорних традиција, на фестивалу „Своме роду и потомству“ у Бачкој Тополи.

Секција солиста на древним инструментима (двојенице, дипле)

стални је учесник на општинским зонским и покрајинским фестивалима фолклорних трaдиција, на Фестивалу „Своме роду и потомству“ у Бачкој Тополи.

Секција здравичара

редовно учествују на општинским зонским и покрајинским фестивалима фолклорних традиција, на Фестивалу „Своме роду и потомству“ у Бачкој Тополи.

Омладински девојачки хор "Виле"

  Стални је учесник покрајинског фестивала омладинских хорова Војводине, где је освојио пет пута друго и једном треће место. На Фестивалу „Мајске музичке свечаности“ у Бијељини забележио је вишеструки успех освојивши два пута прво, два пута друго и једном треће место.

Рецитатори

Наступали на месним, општинским, зонским и Покрајинским смотрама рецитовања и програмима које организује КУД „Дурмитор“. Стручни руководилац: Амалија Ковач, просветни радник у пензији

Ритмичка секција / Плесни клуб "Teens"

  Чланови ритмичке секције су стални учесници на „Змајевим дечјим играма“ у Новом Саду. Репертоар им је разноврстан и богат. Радо су гледани на свим концертима које приређујемо.

Фолклорна секција (деца до четвртог разреда)

почела je са рaдом крајем октобра 2012.